Kronika Urologické kliniky od roku 1992 - 2010

1992
- 10.07.1992 – Jmenování pana Dr. med. habil. Bartha přednostou, v tomto okamžiku k dispozici 83 lůžek
- KfH - Kuratorium pro dialýzu a transplantaci ledvin, zaregistrovaný spolek (KfH- Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e. V.) přebírá od Urologické kliniky oddělení dialýzy s dialýzou pro celou kliniku, ambulantní dialýzu a ordinační hodiny v oboru nefrologie (včetně přípravy na transplantaci a včetně pooperační péče). Od této chvíle je toto zařízení pod vedením pana Dr. med. Karla-Heinze Müllera (internista a nefrolog)
- Zavedení mobilního ošetření ESWL
 
1993 
- První provedení laserové ureterolitotrypse
 
1994 
- První implantace protézy penisu v Sasku; vybudování andrologie s dopplerovskou ultrasonografií s barevným mapováním cévního proudění, diagnostika fertility atd.
 
1995 
- Nové moderní urodynamické diagnostické pracoviště
- První transuretrální vaporizace prostaty a první transuretrální videoresekce
 
1996 
- První aplikace techniky nerve-sparing u lymfadenektomie v oblasti retroperitonea
- Nový urologický operační sál
- Novostavba endourologie s lůžky pro intenzivní péči
 
1997 
 - Začátek fotodynamické diagnostiky
 
1999 
- první laparoskopická sklerotizace varikokély a pelvinní lymfadenektomie
- zavádění laparoskopického nástroje LigaSure


2005
 
- první laparoskopická nefrektomie, terapie holmiovým a GreenLight laserem
 
2006 
- první laparoskopická nefrektomie pro tumor ledviny


2007
 
- Rozloučení s panem Dr. med. habil. Volkerem Barthem při jeho odchodu do důchodu dne 29.01.1992, kliniku vede z pověření staniční lékař Dr. med. Michael Olszewski
 
2009 
- Od dubna 2009 do července 2010 vedl Urologickou kliniku Dr. Martin Häcker