Dr. med.

Clemens Baumann

Leitender Oberarzt

  • Master of Business Administration
  • EBIR (European Board of Interventional Radiology)
  • DeGIR Qualifikationsstufe 2 (Module A,B,C,D)

Fachbereiche