Martina Kretzschmar

Fachkrankenschwester und Simulationsinstruktorin

E-Mail senden

(05121) 894-1554

(05121) 894-1555

Fachkrankenschwester für Intensivmedizin

Simulationsinstruktorin (InFact Zertifikat)