Jedna ze zvláštností naší kliniky spočívá v její specializaci a v dobré pověsti v rámci celé Spolkové republiky Německo v oblasti takzvaných operací klíčovou dírkou, které provádíme od roku 2014 již pomocí moderních 3D-systémů.

Download Detaily naleznete zde.

Tato technika se běžně používá u:

 • adrenalektomie (parciální nebo totální),
 • nefrektomie (na přání jednoportovou technikou),  
 • nefrektomie pro tumoru, 
 • parciální resekce pro tumor ledviny,  
 • marsupializace ledvinných cyst,   
 • nefropexie, 
 • pyeloplastiky (dospělí a děti),
 • heminefrektomie, 
 • endopyelotomie a při odstranění solitární nebo vícečetné litiasy v ledvinném kalichu či ledvinných
  pánvičkách 
 • ureterotomie a odstraňování litiasy, 
 • ureterocystoneostomie, 
 • ureterokutaneostomie,   
 • radikální cystektomie a derivace moči,  
 • abraze divertiklu močového měchýře,
 • lymfadenektomie (u pacientů s karcinomem močového měchýře/prostaty/varlat), 
 • torze varlete (Peeping testis), 
 • operací varikokély, 
 • kolposakropexie,   
 • prostatektomie (radikální nebo nervy šetřící), 
 • uzávěru píštěle měchýř-střevo (vesiko-intestinální),
 • uzávěru píštěle měchýř-pochva (vesiko-vaginální),   
 • vnitřních drenáží lymfokély,
 • operací inkontinence podle Burcha,  
 • ureterolýzy (např. při Morbus Ormond)
 • revizních operací (např. krevních výronů, urinomu nebo po perforaci močového měchýře, příp. u pacientů s neprůchodností střev
 • odstranění ektopických/atrofických ledvin.