Předoperační vyšetření

Na předoperační vyšetření se můžete dostavit denně mezi 08.00 a 14.00 hodinou po konzultaci s Vaším urologem nebo praktickým lékařem. Předoperační vyšetření je důležité především:

  • kvůli zjištění Vaší připravenosti na operaci,
  • kvůli sepsání a doplnění, ale také kontrole úplnosti Vašich nálezů pro operativní zákrok.

Na základě předoperačního vyšetření Vás můžeme přijmout na Kliniku urologie a dětské urologie až bezprostředně před operací, a tím zkrátit dobu pobytu v nemocnici. Kromě toho existuje i možnost, že si na předoperační konzultaci můžete vyžádat nezávislý druhý lékařský názor ohledně Vašich potíží. 

Další informace Další informace k hospitalizaci na Klinice urologie a dětské urologie naleznete