Nejčastěji řešená onemocnění

Klinika urologie a dětské urologie Aue nabízí kompletní diagnostiku a léčbu urologických onemocnění dospělých i dětí. 
Níže je pro Vás vypracován hlavní přehled těchto ošetření.

Download detaily naleznete zde.

Protože tím nejdůležitějším pro každé lékařské ošetření je rozhovor s lékařem, kterému důvěřujete, upustili jsme vědomě od detailních monografií všech urologických nemocí. Obraťte se na urologa ve Vašem místě bydliště nebo si sjednejte termín v našich ordinačních hodinách.   

V zásadě bychom Vám chtěli představit 11 důležitých oblastí našeho oboru:

 


1. Miniinvazivní zákroky v urologii (urologická laparoskopie)
Sem patří celé spektrum takzvaných zákroků klíčovou dírkou na ledvinách, nadledvinách, v ledvinných pánvičkách, v močovodu, v močovém měchýři a v předstojné žláze (prostatě). Přehled naleznete zde.


2. Uroonkologie, interdisciplinární nádorová chirurgie a chemoterapie
Na naší klinice provádíme diagnostiku všech urologických nádorových onemocnění a jejich léčbu; ve vybraných případech spolupracujeme se specialisty z oboru chirurgie i gynekologie. Ve složitých situacích, či při recidivě provádíme především miniinvazivní otevřené zákroky. Často musíme provádět takzvané vývody močovodů a případně náhrady močového měchýře. Na naší klinice nabízíme rovněž kompletní chemoterapii. Sem patří též zřízení vstupů do dutiny břišní pomocí jednoho speciálního portu kvůli lepšímu podávání chemoterapeutik a z důvodu ochrany žil. Detaily naleznete zde.


3. Léčba ledvinné litiasy/Endourologie
Pro odstranění litiasy („kamenů“) v močovém traktu lze použít různé operační metody; sem patří zejména používání nejmodernějších flexibilních miniendoskopů, které lze posouvat močovodem a močovým měchýřem až do ledvin. Tyto umožňují kompletní zobrazení ledvin a močovodu a ošetření litiasy, nádorů a zúženin. Pokud je průměr močovodu větší než konkrement, může být tento zcela odstraněn. U větších konkrementů se tyto nejprve rozdrtí na jednotlivé úlomky (litotrypse) a poté se odstraní. Při tom se používá laser a pneumatické techniky.  
Zatímco se u laserové technologie přenáší laserová energie tenkým flexibilním optickým vláknem na litiasu, fungují pneumatické systémy na principu extrémně miniaturizovaného pneumatického kladiva (tzv. sonda LithoClast). Do oblasti léčby ledvinné litiasy patří i endoskopické odstranění nádorů v močovém traktu a zavádění ureterálních splintů do močovodu. Větší konkrementy, zhruba od 2 cm v průměru, mohou být odstraněny přímou cestou pomocí chirurgie klíčové dírky. Zkratka PNL (=PEK), která se používá pro tuto operaci, znamená perkutánní nefrolitolapaxie / perkutánní extrakce konkrementu.


4. Benigní hyperplazie prostaty
Nezhoubné zvětšení žlázy předstojné, benigní hyperplazie prostaty (BPH), je onemocnění, projevující se u stárnoucích mužů. Více než polovina všech mužů nad 60 let je těmito změnami dotčena. Operativní léčení benigní hyperplazie prostaty provádíme na naší klinice výlučně přes močovou trubici. Přitom využíváme různých technik k odstranění tkáně. Ve značné míře používáme k odstranění žlázové tkáně elektrickou kličku, laser Green Light a – jako zlatý standard – enukleaci (vyloupnutí a zmenšení tkáně prostaty). 


5. Rekonstrukční urologie a implantologie
K této subspecializaci patří často zákroky, které umožňují rekonstrukci močového traktu v případě jeho vrozených nebo získaných změn, jejímž důsledkem je přirozený odtok moči z ledvin močovodem, močovým měchýřem a močovou trubicí. Při tom lze uplatnit celou řadu operačních technik výše uvedených struktur, mezi jinými též s využitím vlastní tkáně, jako např. vlastního tenkého střeva či ústní sliznice. Dle indikace léčby se používají též implantáty nebo protézy, jako například umělý svěrač nebo náhradní protéza močovodu. Jaká z operačních technik se v konkrétním případě použije, záleží na různých faktorech a lékař se rozhoduje individuálně. Detailnější informace naleznete zde.


6. Urogynekologie/Inkontinence
Tato oblast urologie vyžaduje zejména přesnou diagnostiku. Zde nabízíme speciální konzultace s lékařem a různé operační techniky. Různé druhy inkontinence vyžadují různé formy léčení, které nabízí též naše klinika. Detaily naleznete zde.


7. Dětská urologie
Sem patří nejen klasické zákroky na genitáliích, jako např. zúžení předkožky, kryptorchismus nebo hydrokéla, ale i operativní korektury onemocnění močové trubice (hypospadie), močovodu (vezikoureterální reflux, stenozy močovodu) a ledvin. Také v těchto případech často na naší klinice využíváme laparoskopické techniky (chirurgie klíčovou dírkou).
Celá škála léčebných metod je v této oblasti pak kompletní s diagnostikou a terapií močových konkrementů, léčbou poruch odtoku moči a neurogenních poruch funkce močového měchýře (Spina bifida), léčbou dětské inkontinence (enuresis), hematurie, urgentních urologických případů u dětí, jako např. torze varlete, parafimózy, zánětu nadvarlat, a léčbou dětských úrazů. Termíny na konzultaci v oboru dětská urologie lze sjednat zde.


8. Transplantace ledvin
Pacienti, kteří se připravují na transplantaci ledvin, či kteří již jsou po této transplantaci, vykazují zvláštní spektrum urologických onemocnění, které umíme na naší klinice léčit. Tak je například za určitých okolností nutné před nebo po transplantaci ledvin odstranit vlastní, již nefunkční ledvinu pacienta. Toto se často děje prostřednictvím laparoskopické operace. Také ostatní urologická onemocnění u pacientů s transplantací ledvin, jako například léčba lymfokély, odstranění nefunkčního ledvinového transplantátu nebo léčba symptomatického zvětšení prostaty se u nás provádějí. Zde naleznete detaily.  


9. Andrologie
„Andrologie“ se zabývá mužskou rozmnožovací funkcí a jejími poruchami. Léčebné spektrum zahrnuje řešení nesplněného přání mít děti, léčení poruch hormonální funkce, impotence, a rovněž provádění sterilizačních operací a též obnova schopnosti rozmnožování po sterilizaci (Vasovasostomie).


10. Neurourologie
Chybné funkce močového měchýře se mohou týkat zadržování moči nebo jejího vylučování a mohou vznikat na základě poruch regulace močového měchýře.
V takovém případě se musíte podrobit důkladné diagnostice a diferencované a odstupňované léčbě. Často se plánuje a provádí ve spolupráci s ostatními specialisty (např. s neurology, fyzioterapeuty). Nabízíme tuto speciální diagnostiku a moderní způsoby operačního léčení až po implantaci stimulátoru močového měchýře.


11. Urologická traumatologie
Poranění ledvin, močovodu, močového měchýře, močové trubice, penisu a varlat nabývají v souvislosti s postupující industrializací a přibývající hustotou silničního provozu na významu. Při vícečetných poraněních (polytraumatičtí pacienti) dochází v 60 – 100 % k poranění výše uvedených orgánů. Toto vyžaduje úzkou mezioborovou spolupráci s ostatními lékaři-specialisty, aby bylo možno provést nejen rychlou, ale i specifickou urologicko-traumatologickou léčbu. K tomu máme k dispozici moderní postupy lékařské diagnostiky a intenzivní medicíny. Jako terapie se nasazují zpravidla otevřené ablativní a rekonstrukční operační metody.