innovative operative Techniken

Inovace

 

1. 3D-laparoskopie
Od začátku roku 2014 disponujeme nejmodernější 3D-technikou pro laparoskopii. Naše možnosti užití této techniky – ačkoliv již zahrnuje celou paletu urologické laparoskopie – se tím dále rozšířily. Zejména komplikované parciální resekce ledvin a jemná preparace u radikální prostatektomie, včetně zachování nervů, lze díky této inovaci výrazně optimalizovat a rozšířit možnosti stanovení léčebného postupu pomocí laparoskopické operace.  

 


2. Laparoskopická transplantace ledvin a autotransplantace

U pacientů se strikturou ureteru a funkční ledvinou je často nutná rekonstrukční operace ureteru. V jednotlivých případech, například po rozsáhlé radioterapii nebo po vícenásobných operacích není možné použít tenké střevo pro rekonstrukci močovodu. V těchto případech lze provést laparoskopickou nefrektomii postižené strany s následnou autotransplantací ledvin do fossy iliacy. Analogicky k autotransplantaci ledvin u dialyzovaných pacientů se ledvina ihned po vyjmutí z místa uložení ochladí, promyje a připraví. Následná autotransplantace se provádí do fossy iliacy s anastomózou ledvinných cév (zpravidla na arterii a venu iliacu externu), a rovněž ureterocystoneostomie nebo pyelocystostomie dle délky močovodu.  


3. Transuretrální bipolární enukleace prostaty

Dosud se prováděla otevřená adenomektomie u prostaty, zvětšené v objemu kolem 100 ml a více. S transuretrální bipolární enukleací je možné odstranit zvětšení prostaty tohoto druhu též přes močovou trubici. Zvětšená žlázová tkáň se nejprve vyloupne přes močovou trubici v lůžku prostaty, a pak se jako u transuretrální resekce prostaty po „tenkých plátcích“ odstraní. Tento postup ušetří pacienta otevřené operace. Podstatně se rovněž sníží komplikace jako druhotné krvácení a nutnost podání transfuze. Pobyt v nemocnici se sníží na polovinu. Též pacienti, kteří užívají antikoagulancia, mohou být touto metodou operováni.    .


4. Laparoskopické odstranění litiasy v močovodu, v ledvinných pánvičkách a v ledvinných kalíšcích    

Zejména při větší zátěži litiasy a existenci mnohočetné litiasy v ledvinných kalíšcích nabízí přímý přístup k ledvinným pánvičkám pomocí techniky „klíčové dírky“ – kombinovaný s intraoperativní flexibilní endoskopií – výhody oproti standardnímu postupu: perkutánní nefrolitolapaxie (PNL) = perkutánní extrakce konkrementu (PEK).


5. Provedení renovezikálního bypassu

Stenozy močovodu vznikají na bázi různých onemocnění. Z nich vyplývající neléčené poruchy odtoku moči vedou ke zhoršení funkce ledvin. Pro léčbu jsou k dispozici zavedené operační metody náhrady močovodu (Ileum-močovod-transplantát) a ostatní rekonstrukční operační postupy. Stenty ureteru nebo perkutánní nefrostomie se provádí, pokud se vyskytnou kontraindikace pro operační plastiku. Tyto derivace moči mohou díky vedlejším účinkům částečně omezit kvalitu života a sociální kompetenci pacientů.
Alternativně k výše uvedenému nabízí naše klinika provedení subkutánní protézy močovodu (renovezikální bypass, protéza Detour) s kurativním a paliativním cílem. Systém Detour, který sestává z jedné vnitřní silikonové trubičky s otevřenými póry s opláštěním z dakronové příze, se trvale implantuje pod pokožku jako takzvaný pyelovezikální bypass. Tato technika se ukázala jako téměř bezriziková s dobře zvládnutelnými pooperačními komplikacemi.

 


6. Laparoskopické zákroky u dětí

Vysoká rozlišovací schopnost moderních 3D-HD kamer nabízí zvláštní výhody na poměrně malém operačním poli – s úplným zamezením velkých řezů do pokožky. Z toho profitují též naši malí pacienti.
Standardně se u dětí používají zákroky „klíčovou dírkou“ při následujících operacích
- stenozy močovodu,
- totální nefrektomie,
- parciální resekce ledvin,
- operace varikokély,
- kryptorchismus,
- orchiopexie (Peeping testis).
Při léčbě vezikoureterálního refluxu je třeba se z důvodu různých parametrů rozhodnout mezi otevřeným a laparoskopickým zákrokem.