Před Vaší hospitalizací na Klinice urologie a dětské urologie jsme pro Vás sestavili několik důležitých informací, které naleznete v našem letáku.

Na tři oddělení Kliniky urologie a dětské urologie se dovoláte na níže uvedených telefonních číslech: 

(03771) 58  - 1315
 - 1314
 - 1838
 - 1839
Download
Download Klikněte, prosím, na obrázek, abyste si mohli prohlédnout leták!