Lebenslauf

OMR Prof. Dr. sc. med. Wolfgang Kaden

1927 - 2014
nar. v: Bernsbachu 

Základní škola: 1933-1937 v Bernsbachu
Střední škola: 1937-1945 v Aue
po válce a po propuštění ze zajetí: 1946 maturita, střední škola v Aue

Studium medicíny: 1946-1952 Univerzita Lipsko s licencí k výkonu lékařského povolání, udělenou dne 21.05.1952, a promocí A (udělení doktorátu - Dr. med.) dne 01.06.1952
Povinná praxe jako lékařský asistent a získaní specializace pro chirurgii: 1952-1958 v Aue
Specializace pro urologii: do roku 1961 na Chirurgické univerzitní klinice v Halle  

- Primář urologického oddělení a přednosta pozdější Kliniky pro nefrologii a urologii: od roku 1961
- Medicinální rada: 1970
- Vrchní medicinální rada: 1975
- Promoce B (Dr. sc. med.): 1978
- Aprobace pro výuku urologie na univerzitách (Facultas Dozenti): 1988
- Docent pro urologii: 1988
- Profesor pro urologii: 1989 

Vědecké kongresy a konference
- 1973 Konference zdravotních sester, pracujících na dialyzačních odděleních, v Hartensteinu
- 1976 Kongres urologů tehdejší NDR pod vedením prezidenta společnosti Prof. Dr. Kadena v
  Chemnitz (1974-1976 Prezident Společnosti pro urologii)
- 1978 Konference na téma „Dárcovství orgánů“ v Aue
- 1979 První kongres zdravotních sester tehdejší NDR v Chemnitz
- Týdenní kurzy pro zdravotní sestry oboru urologie – 1981, 1983, 1985, 1987, 1990
- Endourologická konference pro střední zdravotnický personál v Aue – 1987
- Endourologické vzdělávací kurzy pro lékaře oboru urologie v Aue  – 1986, 1987, 1988, 1990
- 1988 Konference oboru urosonografie v Aue
- 1991 Konference oboru androurologie v Aue

 Vlastní vědecké práce a přednášky
- 3 vědecké filmy
- 4 videofilmy
- 89 vědeckých přednášek na národní i mezinárodní úrovni
- přednášky v zahraničí: Rakousko, Maďarsko, Rusko, Indie, Polsko, Jugoslávie, Brazílie,
  Československo, Bulharsko, Egypt, Alžírsko, Kuba
- 19 publikací v časopisech
- 17 lékařů bylo vychováno odborným lékařem pro urologii na klinice 

 
Celkový počet vědeckých prací a přednášek z kliniky
- 132 přednášek a publikací v lékařsko-vědeckých časopisech 


Statistika (1961 až 1991)
- Celkový počet hospitalizovaných pacientů: asi 35 000 pacientů v ústavní léčbě
- Operace: přibližně 23 000 otevřených operací a asi 30 000
endourologických zákroků
- Dialýzy: 95 809
- Konzultace: přibližně 150 000