Kronika Urologické kliniky od roku 1961 - 1992

1961-62 
- Zahájení provozu Urologické kliniky – 01.08.1961

- Oddělení 25 - obsazeno pacienty – 08.08.1961
- Oddělení 11 - obsazeno pacienty – od října 1961 
- Výstavba urologické ambulance
- do konce roku 1961: 185 pacientů v lůžkové péči a 154 ambulantních pacientů, rovněž 96 operačních zákroků, celkem 31 lůžek koncem roku 1961, 50 lůžek koncem roku 1962

1963
- Zvětšení operačního sálu a přístavba na oddělení 25
- Příjem pacientů i v odpoledních hodinách
- Vývojové práce na „umělé ledvině Aue I“

1964 

- Dne 01.01.1964 předání „umělé ledviny“ (typu Moeller), modifikovaná firmou Scheibner v Bernsbachu; to je začátek dialýzy
  v Aue a současně první dialýza v celém Sasku

- Uskutečnění dialýzy prostřednictvím Scribnerovy techniky - propojení cévního systému pacienta umělou cévkou 

1965 

- Další práce na vývoji „umělé ledviny Aue I“ 

1966 

- Přestěhování na oddělení 14 (tam k dispozici 2 místa pro dialýzu)
- Otevření oddělení 13 – pak celkem 83 lůžek
- Začátek techniky přímého propojení tepny s žílou (Cimino-Fistel-Technik) a rozšíření indikace dialýzy

1967 

- Vývoj „umělé ledviny Aue II“
- Udělení ceny Rudolpha Virchowa Dr. Kadenovi

1968 

- Začátek experimentů na zvířatech na téma „Obstrukce horního močového traktu“

1969 

- Přejmenování Urologické kliniky na „Kliniku pro nefro-urologii“
- Začátek ordinačních hodin v oblasti Nefrologie
- První radikální cystektomie a prostatektomie

1970 

- Od 01.09.1970 - Osamostatnění Urologické ambulance a vznik Urologické polikliniky
- Otevření dalšího oddělení č. 7 – jako jednotky intenzivní péče pro urologii

1971 

- Dne 31.03.1971 - Otevření nového Dialyzačního centra Aue po přestavbě oddělení 25
- Dne 31.03.1971 - První transplantace ledvin v Aue

1972 

- Dr. Kaden se stává prezidentem Společnosti pro urologii NDR (1972 – 1976 )

- První retroperitoneální lymfadenektomie při tumoru varlat
- Spojení firmy Scheibner v Bernsbachu s národním podnikem Messgerätewerk Zwönitz

1973 

- Zavedení nové „umělé ledviny Aue KNA 301“ (Jednosměrný cívkový dialyzátor z Radebergu)
- Konference zdravotních sester NDR, pracujících na dialyzačních odděleních, v Hartensteinu

1975 

- Mezinárodní konference „Dialýza a transplantace“ v Aue
- Zavedení ordinačních hodin s pediatry pro dětskou urologii 

1976 

- Kongres urologů NDR ve dnech 08. – 12.06.1976 pod vedením pana Dr. Kadena v Karl-Marx-Stadtu
- Zavedení „umělé ledviny KNA 302“ (Dialyzátor s dutými vlákny z národního podniku Keradenta Radeberg)

1977 

  •  Zavedení kryoterapie

- Výstavba urodynamického diagnostického pracoviště

1978 

- První hemoperfuze
- Krajská konference na téma transplantace

1979 

- 1. konference v oboru urologie pro zdravotní sestry a pro ošetřovatele pod vedením pana Dr. Kadena v Karl-Marx-Stadtu
- Zavedení sobotních dialýz
- Zavedení urologicko-onkologických ordinačních hodin

1980 

- Přechod v oblasti dárcovství orgánů na en-bloc odebírání a lokální krevní perfuzi in situ  
- Zavedení teflonové injekce u močové inkontinence
- Zavedení vnitřní uretrotomie  
- Od 01.08.1980 -  Začátek dialýz v sedě

1981 

- Zavedení „umělé ledviny Aue KN 401
- 1. internátní vzdělávací kurz pro hlavní sestry oboru urologie (Lichtenwalde)


1983 

- 02.12.1983 - první odebírání plazmy v Sasku  
- 2. internátní vzdělávací kurz pro hlavní sestry oboru urologie (Lichtenwalde)


1984 

- 28.05.1984 - Předání 1. endourologického rentgenového pracoviště „Urolix-3 (Společný projekt NDR – Maďarsko)
- 05.07.1984 - První perkutánní nefrostomie 

1985 

- 25.04.1985 - První perkutánní extrakce konkrementu

1986 

- 16.12.1986 – První uretrorenoskopie

1987 

- První použitelný ultrazvukový přístroj
- Zavedení imunochemoterapie

1989 

- 16.10.1989 - První Kock-Pouch (typ ileostomie) 
 

1990 
- 22.06.1990 - První použití ESWL (= LERV= litotrypse extrakorporální rázovou vlnou)
 

1991 
 
- 1. kurz urologické sonografie Německé společnosti pro ultrazvuk v medicíně (DEGUM) pod vedením Dr. Krauße
- 06.06.1991 - 1. multi-transplantace


1992 
- 29.01.1992 - Rozloučení s panem Prof. Kadenem při jeho odchodu do důchodu a předání funkce panu Dr. med. habil. Volkeru Barthovi