K historickému vývoji urologie v Aue

Zakládání samostatných urologických klinik začalo celosvětově ve většině případů teprve po II. světové válce. Tento proces probíhal pochopitelně v návaznosti a orientaci na první urologické a chirurgické vzory; Jmenujme alespoň některé, např. Félixe Guyona (Loukas 2007), Maximiliána Nitzeho (Nitze 1879), Petera Freyera (Freyer 1901, 1919) a Jamese Israela (Israel 1925).

V porovnání se současností měl běžný den na klinice 50. a 60 let minulého století proto spíše charakter otevřených chirurgických zákroků, ovšem

  • bez intervenční endourologie a endoskopie horního močového traktu
  • bez perkutánní léčby litiasy a bez ESWL
  • bez sonografie a počítačové tomografie 
  • bez chemotherapie
  • bez regulérní radikální prostatektomie, cystektomie a derivace moči
  • bez urodynamiky a  
  • bez urologické laparoskopie.

Zvláštní aspekt té doby lze jistě spatřovat v aktivním hledání nějaké formy terapie náhrady ledvin. Ačkoliv se první transplantace ledvin na člověku uskutečnila už v roce 1954 (u jednovaječných dvojčat), nastal klinický průlom prokazatelně teprve o 30 let později, počátkem 80. let, se zavedením prvního vhodného imunosupresiva, cyclosporinu. 
Oproti tomu pro hemodialýzu už existovaly základy od Thomase Grahama (Graham 1861), Johna Jacoba Abela (Abel 1913) a Georga Haase (Haas 1925); posledně jmenovanému se v roce 1924 podařilo na Lékařské klinice v Gießenu první „čistění krve“ u člověka s použitím hirudinu (Enke 2007). Povzbuzen dalšími úspěchy Willema Kolffa (Kolff 1945; první klinicky úspěšná dialýza na světě) a Nilse Alwalla (Alwall 1946; poprvé s ultrafiltrací) provedl Curt Moeller (Moeller 1955) dne 8. března 1950 v nemocnici Marien-Krankenhaus Hamburg první klinicky efektivní dialýzu v Německu (www.curtmoeller.de). Jím v 50. letech vylepšené modely (Moeller II a III) – zaváděné až do roku 1960 do celkem 14 (většinou západo)německých nemocnic (Rafal 2002) – se staly východiskem pro samostatný vývoj v tehdejší NDR, umístěný do Aue, ohledně něhož nelze nezmínit dvě historická data:
Jednak založení Urologické kliniky v Aue dne 1. srpna 1961, a rovněž stavbu Berlínské zdi o několik dní později dne 13. srpna 1961 – a z ní plynoucí další politickou i lékařsko-vědeckou izolaci. Ovšem rozhodující vliv na vybudování urologie v Aue a na její další vývoj v celostátně uznávané urologicko-nefrologické centrum měl zakladatel kliniky: 


                                                     Pan profesor Wolfgang Kaden (1927-2014, Životopis).

Pan profesor Wolfgang Kaden  není považován pouze za otce „Umělé ledviny Aue I a II“ (Kaden 1965/1970), které vyvinul společně s firmou Scheibner v Bernsbachu, s vedoucím výzkumné laboratoře Chirurgické kliniky v Halle, Dr. Manfredem Richterem, a inženýrem Günterem Fechnerem z Chemnitzu, ale i za hlavní motor a nejdůležitější postavu východoněmecké a saské urologie. 

Literatur

Abel J,  Rowntree L, Turner B
On the removal of diffusible substances from the circulating blood by means of dialysis
Trans. Ass. Am. Phys. 288,1913

Alwall N, Norvitt L
On the artificial kidney: technical and methological problems
Acta Med Scand. 1948 Sep 15; 131(3): 237-50

Enke U
Georg Haas - Pionier der Hämodialyse,
Dtsch Ärztebl 2007; 104(33): A-2252/ B-1993 / C-1925

Freyer P
Suprapublic prostatectomy.
Report of 4 cases.
BMJ 11, 125; 1901

Freyer P
Total Enucleation of the Prostate: a further series of 550 cases of the operation
BMJ 1919 Feb 1; (3031): 121-120.2

Graham T
Liquid Diffusion Applied to Analysis
Philosophical Transactions of the Royal Society 151, 1861, S. 183-224

Haas G
Über Versuche der Blutauswaschung am Lebenden mit Hilfe der Dialyse,
Archiv für Experimentelle Pathologie und Pharmakologie 116, Heft 3/4, 1926, S. 158-172

Haas G
Über die Künstliche Niere
Deutsche Medizinische Wochenschrift., 77. Jhg. Nr.52,1952, S.1641

Israel J, Israel W
Chirurgie der Niere und des Harnleiters
Thieme Leipzig (1925)

Kaden W, Fechner G
Künstliche Niere Aue nach Dr. Kaden und Dr. Richter
Medizintechnische Versorgung 2, 34 (1965) pdf

Kaden W
Das neue Dialysenzentrum Aue Medizintechnische Versorgung 7, 163 (1970) pdf

Kolff W and Berk H
The Artificial Kidney: a dialyser with great area.
Acta Medica Scandinavica, Vol. 117, Fasc.2 (1944)
 
Loukas M, Linganna S, Jordan R.
Jean Casimir Felix Guyon -- urogolist and anatomist.
Clin Anat. 2007 Jan;20 (1): 1-2.

Moeller C.
Zum Thema ,,Künstliche Niere"
Deutsche Medizinische Wochenschrift, Jhg. 80, Nr. 43, 1955, S. 1578-1579

Moeller C.
http://www.curtmoeller.de/4.html

Nitze M
Eine neue Beobachtungs- und Behandlungsmethode für Harnröhre, Harnblase und Rectum.
Wiener Medizinische Wochenschrift 1879 (29), 24

Rafal A
Entwicklung und Einsatz der Dialyse - Ein Vergleich zwischen der BRD und Polen
Inauguraldissertation, Justus-Liebig-Universität Gießen, Gießen 2002.